Nasze biuro w swojej ofercie posiada również obsługę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), tzw. Jednoosobowe Działalności Gospodarczej W pakiecie otrzymują Państwo:

 Doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej (wybór formy prawnej).
 Doradztwo w wyborze opodatkowania działalności.
 Bieżąca, chronologiczna ewidencja dokumentów księgowych zgodnie z krajowymi standardami
rachunkowości oraz obowiązującym prawem podatkowym.
 Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 Wyliczenie wszystkich wymaganych podatków oraz przygotowywanie zestawień i prognoz.
 Sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
 Prowadzenie rejestrów VAT.
 Przygotowanie zeznania rocznego.

Dzięki temu zyskują Państwo:

 Nadzór księgowy oraz organizację obiegu dokumentów.
 Bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 Zapewnienie nowoczesnych nośników danych.
 Możliwość przechowywania dokumentacji w siedzibie naszego Biura.
 Reprezentację przez organami Państwowymi (US, ZUS, PIP).
 Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP, PFRON).