Oferujemy pełną obsługę księgową podmiotów gospodarczych działających na podstawie prawa handlowego. W pakiecie zapewniamy:

Dekretacja, księgowanie i kontrola dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o
rachunkowości, krajowymi standardami rachunkowości oraz międzynarodowymi
standardami rachunkowości.
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
 Prowadzenie ewidencji pożyczek – stała kontrola poziomu zadłużenia oraz bieżące
sugestie do optymalizacji.
 Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 Prowadzenie i kontrola rozrachunków z kontrahentami.
 Ustalanie i uzgadnianie sald kont.
 Rozliczenia podatkowe.
 Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i przesyłanie ich do urzędów.


Dzięki temu zyskują Państwo:

 Kontrolę płatności i bieżące monity.
 Określenie najbardziej korzystnej polityki rachunkowości.
 Przygotowanie oraz modyfikacje planu kont.
 Zapewnienie nowoczesnych nośników danych.
 Możliwość przechowywania dokumentacji w siedzibie naszego Biura.