Kadry:

Oferujemy pełną obsługę kadrową pracowników zatrudnianych w Państwa firmie. W pakiecie otrzymują Państwo:


 Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Prowadzenie i rozliczanie czasu pracy oraz absencji pracowników.
 Przygotowanie regulaminu pracy w zakładzie pracy.
 Przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań stosunku pracy.
 Przygotowywanie umów cywilno-prawnych.
 Przygotowywanie kontraktów o współpracę.
 Pełną komunikację i wymianę dokumentów z ZUS.
 Zaświadczenia pracownicze.
 Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Zyskują Państwo:

 Zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działu kadr.
 Wszystkie formalności prowadzimy za Państwa.
 Przejrzystość dokumentów dzięki czemu mogą Państwo podejmować trafione decyzje personalne.
 Miesięczne raporty kadrowe.
 Doradztwo kadrowe.

Płace:

Oferujemy także pełną obsługę płacową pracowników zatrudnianych w Państwa firmie. W pakiecie otrzymują Państwo:

 Doradztwo dotyczące wynagrodzeń pracowników.
 Przygotowywanie regulaminu wynagradzania.
 Kompleksową obsługę płacową pracowników etatowych oraz zleceniobiorców.