Dodatkowo nasze biuro oferuje usługi:

Sporządzanie biznesplanów
Sporządzanie wniosków o dotację z PUP oraz funduszy strukturalnych UE
Controlling finansowy
Sprawozdawczość zarządcza na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych
Analiza kosztów
Konsultacje w celu usprawnienia procesu handlowego w przedsiębiorstwie
Prowadzenie gospodarki magazynowej
Kalkulacje jednostkowych kosztów produkcji ze wskazaniem miejsc ich powstawania oraz opracowanie procesów optymalizacyjnych
Usługi z zakresu BHP
Audyt wewnętrzny księgowości, kadr i płac